Kitab rəfi

Bu rəfi dəyərli edən onda olan kitablardır

«ШАГ ВПЕРЁД» kitablarını aşağıdakı mağazalardan əldə edə bilərsiniz!

Mağazalar

Rus dilində danışmaq istəyənlər

Nəzəri bildiklərinizi təkrar-təkrar illərlə yenidən oxuyursunuz, bir müddət sonra yenidən həvəsdən düşürsünüz, danışmaq vaxtı gəlib çatmadımı sizcə də?

Rus dilini tədris edənlər

Xaricilər üçün yazılmış vəsaitlərdən istifadə edirsiniz və görürsünüz ki, nə qədər çətin gəlir tələbərələ. Elə isə azərbaycanlılar üçün olan vəsaitdən istifadə edin

Rus dilini inkişaf etdirmək istəyənlər,

Ətrafınızdakı insanlar danışanda eşitsimisiniz. Məktəbdə dərsdə keçmisiniz. Çox gözəl başa düşürsünüz və çox sadə cümləni deyə bilirsiniz. Onda bunu inkişaf etdirək və daha mürəkkəb cümlələri asanlıqla quraq.

Rus dili imtahanına hazırlaşanlar

Rus dili imtahanına hazırlaşırsınız və bunu hansısa darıxdırıcı, yorucu qrammatika kitablarından oxuyursunuz. Oxuduğunuzu bitirəndə fikirləriniz qarışır. Daha asan material ilə təkrar etməyin vaxtıdır.